ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಸಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ನಂ.೭೩೧೩, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.10,
ಸಿದ್ನಾಳ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ,
ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ –590016
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :0831-2459612

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ತಾಯಿಯಾ ನೆರಳು ನಿಲಯ,

# 19-6-178 & 179,

ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ಹಿಂದುಗಡೆ,
ಶಿವನಗರ (ಉತ್ತರ), ಬೀದರ್ – 585402
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08482-220877

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.07, ಹೌಸ್ ನಂ. 4032, ಕೆ.ಕೆ. ಕಾಲೋನಿ,
ಅನಿಕೇತನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹತ್ತಿರ,
ವಿಜಯಪುರ – 586101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-278198

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಕೌ ಕೂರ್ ಕಟ್ಟಡ, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.32, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.51,
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಉತ್ತರ), ನವನಗರ,
ಬಾಗಲಕೋಟೆ –587101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08194-235140

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ, ಕುಂದಣಗಾರ ಮಾರ್ಗ,
ಕೆಲಗೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2741161

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಸರೋಜ ನಿಲಯ, ಎಂ.ಆರ್.ಹೆಚ್.ಕ್ಲೀನಿಕ್ ಮುಂಭಾಗ,
ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ರಸ್ತೆ,
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ – 577501
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08194-220955

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಪುಷ್ಪಗಿರಿ, ನಂ.775/9-11, ವಿದ್ಯುತ್ ನಗರ,
ಹದಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲೋಕಿ ಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್,
ದಾವಣಗೆರೆ-577005
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08912-226301

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ನಂ.49, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಮೊದಲನೇ ಹಂತ,
ಎಸ್.ಜೆ.ಸಿ.ಐ.ಟಿ. ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಬಾಗ,
ಸಿಟ್ರಾಸ್ ಸಿಟಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ –562101

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲೆನಾಡ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಸಾಗರ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-256475

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
C/o. ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ
(UTP ಕಾಲೋನಿ), ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ,
ಹಾವೇರಿ – 581110
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08375-232815

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮನೆ ನಂ.೧೦೭ ಬಿ, ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಕಛೇರಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆ,
ಯೋಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಲೋನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ,
ಶಿರಸಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ - ೫೮೧೪೦೨
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೮೪-೨೩೬೪೩೯

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
29ನೇ ವಾರ್ಡ್, ಒ.ಎ.ನಗರ, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಡ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ
ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ -583201
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08394-230120

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮನೆ ನಂ. ಆರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್.17,

PWD ಕ್ವಾಟ್ರಸ್, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಗಂಗಾ ರಸ್ತೆ,

1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಎ.ಸಿ.ಬಿ. ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರುಗಡೆ,   

ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ – 573201

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08172-252729

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
“ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ಕಂದ”, 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ.ಜಿ.ಲೇ ಔಟ್,
ಮರಲೂರು ದಿನ್ನೆ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ
ತುಮಕೂರು-572105
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-220078

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಎಮ್.ಐ.ಜಿ-II ದೂರವಾಣಿ ಕಛೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ರಸ್ತೆ,
ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು – 577102

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಮನೆ ನಂ.1-5-166, ಬಾಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ,
ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಬಾಲಕರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್‌ಎದುರುಗಡೆ,
ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣ
ರಾಯಚೂರು – 584101
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-225765

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ,
ನಜರಾಬಾದ್, ಮೈಸೂರು –570010
ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ: 9740985542

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ನಿಲಯ, ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಲೇ ಔಟ್,
ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವೇಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂಬಾಗ,
APMC ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆ,
ಕೋಲಾರ – 563101

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 04-09-2023 02:46 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080